• اهواز كيانپارس بين خيابان يك و ميهن غربي . مجتمع چمران طبقه ١ واحد ١
  • 061-33378444
  • [email protected]

ویژگی پاسپورت کانادا

کانادا

پاسپورت کانادایی به نظر در نگاه اول معمولی می آید. این پاسپورت جلدی رنگ آبی رنگ و نرم دارد که تصویر پادشاهی سلطنتی کانادا به روی آن طلاکوب شده است.نکته جالب تر این پاسپورت در صفحات داخلی آن است. همانند بسیاری از پاسپورت های دیگر ، صفحات داخلی پاسپورت کانادایی نیز هر یک تصویری متفاوت از جاذبه های تاریخی و طبیعی این کشور دارد. اما این صفحات ساده و معمولی زیر نور ماورابنفش تبدیل به صفحاتی رنگارنگ و درخشان می شوند.

کانادا تنها کشوری نیست که چنین هنری در پاسپورت های خود به خرج داده است،کشورهای نروژ ، چین ، مجارستان و آلمان نیز در پاسپورت های جدیدشان این ویژگی زیبا و جذاب را دارند

کانادا