• اهواز كيانپارس بين خيابان يك و ميهن غربي . مجتمع چمران طبقه ١ واحد ١
  • 061-33378444
  • [email protected]

ویزای توریستی 5 ساله مولتی

مدارک مورد نیاز از سوی فرد بازدید کننده متقاضی ویزا

ویزای مولتی 5 ساله

یک قطعه عکس پاسپورتی اسکن شده با رزولوشن بالا

سند مالکیت املاک در صورت موجود همراه با ترجمۀ رسمی

نامۀ شغلی و فیش ھای حقوقی یا حقوق بازنشستگی ھمراه با ترجمۀ رسمی در صورت موجود

کپی پاسپورت معتبر برای مدت اقامت در کانادا

کپی جواز کسب در صورت موجود

پرینت حساب بانکی ۶ ماه گذشتۀ و نامۀ موجودی همراه با ترجمۀ رسمی

کپی حقوق و بیمۀ کارکنان همراه با ترجمۀ رسمی در صورت موجود

کپی جدیدترین برگۀ قطعی مالیاتی ھمراه با ترجمۀ رسمی در صورت موجود

کپی صفحات ممهور به ورود خروج از کشور یا ویزاهای قبلی از هر کشور

شناسنامه  متقاضی، همچنین دعوت کننده که نشان دهندۀ رابطۀ فامیلی باشد همراه با ترجمۀ رسمی

عقد نامۀ متقاضی در صورت تأهل همراه با ترجمۀ رسمی