• اهواز كيانپارس بين خيابان يك و ميهن غربي . مجتمع چمران طبقه ١ واحد ١
  • 061-33378444
  • [email protected]

ویزا دانش آموزی

مدارک زیر باید برای اخذ پذیرش و ویزای دانش آموزی تهیه شود

لازم به تذکر است که تمامی مدارک زیر باید به همراه ترجمۀ  رسمی و مهر دادگستری باشد

ویزا دانش آموزی کانادا

کپی شناسنامه دانش آموز و اولیای همراه

یک قطعه عکس پاسپورتی از دانش آموز و اولیای همراه

 کپی ریز نمرات دو سال گذشته تحصیلی دانش آموز و سال جاری تحصیلی

 یک فرم توصیه نامه که باید توسط یکی از معلمان دانش آموز پر شود که باید حتما به انگلیسی پر شود

 فرم قیم که به پیوست ارسال میگردداین فرم باید به طور غیر رسمی ترجمهٔ فارسی شود و بعد در محضر اسناد رسمی توسط هر دو اولیا، گواهی امضا شود

کپی پاسپورت دانش آموز و اولیای همراه

 پرداخت مبلغ شهریه سالانه مدرسه

 فرم قیم که توسط فرد قیم در کانادا، در دفتر وکیل باید مهر و امضا شود

 کپی از دو طرف کارت اقامت شخص قیم در کانادا

 پرینت حساب بانکی حد اقل از ٣ ماه گذشته و نامه ی موجودی از بانک به انضمام ترجمۀ رسمی و تاییدیه دادگستری

اگر هر کدام از والدین صاحب بیزینسی هستند، کپی جواز کسب، حقوق وبیمه ی کارکنان و مالیات پرداخت شده به انضمام ترجمۀ  رسمی و تاییدیه دادگستری

 کپی تمام اسناد ملکی و اوراق بهادار به انضمام ترجمۀ رسمی و تاییدیه دادگستری

اگر هر کدام از والدین کارمند هستند،کپی فیش حقوقی پدر و مادر به انضمام ترجمۀ رسمی و تاییدیه دادگستری