• اهواز كيانپارس بين خيابان يك و ميهن غربي . مجتمع چمران طبقه ١ واحد ١
  • 061-33378444
  • [email protected]

ویزای دانشجویی

مدارک مورد نیاز از سوی فرد متقاضی ویزا 

لطفامدارک زیر را فقط و فقط با فرمت PDF به شکل پیوستهای جداگانه اسکن و ایمیل کنید.

 کپی و ترجمۀ شناسنامه دانشجو

کپی پاسپورت معتبر دانشجو برای مدت اقامت در کانادا

کپی صفحات ممهور به ورود و خروج از کشور یا ویزا های قبلی از هر کشور

دو قطعه عکس پاسپورتی

نامۀ تمکن مالی از والدین که گواهی امضا شود در دفتر اسناد رسمی به انضمام ترجمهٔ رسم ی و تاییدیه دادگستری

پرینت حساب بانکی حد اقل از ٣ ماه گذشته و نامه ی موجودی از بانک به انضمام ترجمهٔ رسم ی و تاییدیه دادگستری

اگر هر کدام از والدین صاحب بیزینسی هستند، کپی جواز کسب، حقوق وبیمه یکارکنان و مالیات پرداخت شده به انضمام ترجمۀ رسمی  و تاییدیه دادگستری

کپی تمام اسناد ملکی و اوراق بهادار به انضمام ترجمۀ رسمی و تاییدیه دادگستری

اگر هر کدام از والدین کارمند هستند،کپی فیش حقوقی پدر و مادر به انضمام ترجمۀ رسمی و تاییدیه دادگستری

کپی و ترجمۀ ریز نمرات آخرین مقطع تحصیلات اگر آخرین مقطع متقاضی دیپلم دبیرستان باشد ریز نمرات ٣ سال دبیرستان و پیش دانشگاهی به انضمام مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به انضمام ترجمۀ رسمی و تاییدیه دادگستری