• اهواز كيانپارس بين خيابان يك و ميهن غربي . مجتمع چمران طبقه ١ واحد ١
  • 061-33378444
  • [email protected]

اخذ ویزای برزیل

 

مدارک مورد نیاز سفارت برزیل

 

 

*کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه

(1 اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی.

الف( مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

ب( ارائه گذرنامه جداگانه برای هرنفرالزامیاست.

(2 6 قطعه عکس 4 * 3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملا مشخص باشد،

حداکثر برای 6 ماه اخیر )عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد.(

(3 اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن

(4 اصل گواهی تمکن حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر یک هفته

قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد.

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500/000/000 ريال باشد.

(5 اصل و ترجمه مدارک شغلی :

الف( پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی و کارت نظام پزشکی )پروانه دائم پزشکی اختیاری است(

ب( وکلا: پروانه وکالت.

ج( مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی

وتاییدیه مرخصی، )سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان اختیاری است.(

د( بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه( مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق ) سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان اختیاری

است.(

و( در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.

ی( معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوق )سابقه بیمه تامین

اجتماعی با مهر سازمان اختیاری است.(

ز( دانش آموزان، دانشجویان، ) اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل (

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه

کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامیمی باشد.

(6 برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر می کنند، رضایت نامه محضری الزامیاست و نیاز به ترجمه به زبان

انگلیسی دارد.

( 7اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.

*تکمیل فرم مشخصات فردی

* در صورت درخواست سفارت، حضور افراد بالای 6 سال در سفارت الزامیمی باشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

* چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی حداقل به مبلغ 500.000.000 ريال در وجه آژانس جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات

که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا اعام می گردد.

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگۀ A4 و در یک نسخه ارائه شود.

لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها

جهت اخذ ویزا الزامیمی باشد .